TRÀ SỮA THỦ ĐỨC

TRÀ SỮA NGON

TRÀ SỮA NGON ĐỒNG NAI

TRÀ SỮA GIÁ RẺ

TRÀ SỮA NHÀ NẤU
TRÀ SỮA ĐỘC QUYỀN APA | TRÀ SỮA NGON THỦ ĐỨC | TRÀ SỮA NGON GIÁ RẺ
Nước ép siro
Vải

Vải

16.000đ
Chanh dây

Chanh dây

16.000đ
Dâu

Dâu

16.000đ
Kiwi

Kiwi

16.000đ
Hoa Hồng

Hoa Hồng

16.000đ
Bạc hà

Bạc hà

16.000đ