TRÀ SỮA THỦ ĐỨC

TRÀ SỮA NGON

TRÀ SỮA NGON ĐỒNG NAI

TRÀ SỮA GIÁ RẺ

TRÀ SỮA NHÀ NẤU
TRÀ SỮA ĐỘC QUYỀN APA | TRÀ SỮA NGON THỦ ĐỨC | TRÀ SỮA NGON GIÁ RẺ
Menu nước
Vải

Vải

16.000đ
Chanh dây

Chanh dây

16.000đ
Dâu

Dâu

16.000đ
Kiwi

Kiwi

16.000đ
Hoa Hồng

Hoa Hồng

16.000đ
Bạc hà

Bạc hà

16.000đ
Bạc Sỉu

Bạc Sỉu

20.000đ
Cafe sữa

Cafe sữa

20.000đ
Cafe Đá

Cafe Đá

17.000đ
Cam Ép

Cam Ép

25.000đ
Sữa cafe

Sữa cafe

18.000đ
Sữa Dâu

Sữa Dâu

18.000đ
Sữa Tươi

Sữa Tươi

16.000đ